044 529 0393

 Klapituspalvelu


Teen klapituspalvelua asiakkaan luona tehokkaalla ammattiluokan klapikoneella. Konetta voidaan pyörittää joko traktorilla tai sähköllä, joten urakat onnistuvat vaikka metsässä. Pilkon minkä tahansa kokoiset puut asiakkaan toiveen mukaiseen pituuteen (max. 60cm) ja järeyteen. Erityisen tehokas kone on järeän puutavaran klapituksessa. Työsaavutus riippuu hyvin paljon klapitettavasta puusta, yksin tehdessä keskimäärin noin 3-6 irtokuutiota tunnissa ja kahdestaan tehdessä 4-12 irtokuutiota tunnissa.

HakkiPilke 43 Pro HakkiPilke 43 Pro

Hinta 75 €/h (vain tehokkaasta työajasta) tai sovittaessa kiinteä hinta koko urakasta. Kuutiokohtainen kustannus on monesti asiakkaalle edullinen tehokkaan koneen ansiosta. Lisätyömiehen hinta 25 €/h. Yleensä kokonaiskustannus tulee halvemmaksi toisen laittaessa puita koneeseen. Asiakas voi halutessaan itse tehdä sen, jolloin lisätyömiestä ei tarvita.  Matkakorvaus 2 €/km. 

Tarvittaessa puiden pinoaminen ja sisään heitto klapituspalvelun tai puiden toimituksen yhteydessä 40 €/h.

Hinnat sisältävät alv:n (Huom! Klapitustyön saa verotuksessa kotitalousvähennyksiin).